fbpx

Yerel Basında Getap

Yerel Basında Getap

Dikkat eksikliğine son!

Akademik başarıyı engelleyen ‘dikkat eksikliği’, ‘hiperaktivite’ gibi sorunlar, GETAP “Gelişim ve Takip Programı” ile çözülebiliyor.

Nilay Meryem ÇÖMLEK
Akademik başarıyı engelleyen ‘dikkat eksikliği’, ‘hiperaktivite’ gibi sorunlar, GETAP “Gelişim ve Takip Programı” ile çözülebiliyor. Dikkat, konsantrasyon, hafıza, mantık-muhakeme ve işlem hızı artırmayı amaçlayan GETAP Gelişim ve Takip Programı çocuklarda işitsel ve görsel dikkati destekleyerek okul başarısını 3 kata kadar arttırıyor.
Aşırı hareketlilik, yerinde duramama, kıpırtılı olma ve dürtüsellik belirtileriyle seyreden hiperaktiviteyi neredeyse artık duymayan yok. Hiperaktif çocuklar genellikle davranışlarının dikkat dağıtıcı ve rahatsız edici olduğunu bilirler, fakat bu konuda ellerinden bir şey gelmez. Tıbbi bir tanımlama olan hiperaktivite, çoğunlukla dikkat eksikliği belirtileri ile birlikte görülüyor. Aşırı hareketli olan çocuk, oturmakta zorlanır, derse kendini veremez, ders çalışırken, ödev yaparken çok çabuk sıkılır. Sınıf içinde dersi takip etmekte zorlanır. Aileler genellikle çocuklarında var olan aşırı hareketlilik ve buna bağlı akademik performans düşüşünden şikâyetçidirler. Bu çocuklarda gözlemlenen tipik davranışlar; sınıfta yerinde oturamama, ayakta dolanma, kıpırtılı olma hali, gördüğü ya da duyduğu tüm uyaranlara tepki verme, istediği davranışı o an yapma arzusunu engelleyememe, yönerge dışında hareket etme vb. başlıca karşımıza çıkan davranış örüntüleridir. Dikkat eksikliği olan çocuklar uzun süre odaklanamazlar, bir konu üzerinde konsantrasyon süreleri kısadır, unutkandırlar, planlama yapamazlar ve sürekli bir dağınıklık hali içindedirler. Bu nedenlerden dolayı günlük ve akademik yaşantılarında istedikleri başarıyı elde edemezler. Planlanan hedefe ulaşamazlar.
Dikkat, zihnin uyanık kalmasını sağlıyor
İşte “GETAP Gelişim ve Takip Programı” bunu başarmaya ve var olanı daha yukarıya taşımaya imkân sağlıyor. Özellikle dikkat, konsantrasyon, hafıza, mantık-muhakeme ve işlem hızı gelişimi sağlayan GETAP Gelişim ve Takip Programı çocuklarda işitsel ve görsel dikkati destekleyerek okul başarısını arttırıyor. Tüm bu özellikleriyle GETAP, çocukların derslerdeki başarısına 3 kata kadar geliştirebilmektedir. Özellikle odaklanma ve konsantrasyon süresini artırması çocuğun çeldirici uyaranlara karşı direnç göstermesini sağlaması onun dikkatini artırır ve böylece GETAP çocuğun, sınıf içerisinde öğretmeni ders anlatırken daha iyi dinlemesine ve gördüklerini hafızasında tutmasına büyük bir katkı sağlar. Şöyle ki dersler işitsel olarak anlatılmaktadır ve dikkat eksikliği olan çocuk ders dinlemekten çabuk sıkılır ve dürtüsel davranışlar sergiler. Bu anlamda sınıf içerisinde ciddi problemler yaşar. GETAP’la birlikte çocuk seviyesine uygun egzersizleri yapabilmek için yönergeleri takip etme durumunda kalır ve dikkatini egzersizlere verir. Bu durunda zihin sürekli aktif kalır. Bu gelişim dikkatin özellikleri ile doğru orantılıdır. Çünkü dikkat, zihnin uyanık kalmasını sağlar. Sınıf ortamında da çocuğun zihni sürekli aktif kaldığı için öğretmenin anlattıklarına çabuk adapte olur, dersi dinleme ve odaklanma süresi artar. Bu durum çocuğun öğrenmekten zevk almasını neden olur ve onun öğrenme motivasyonunu güçlendirir. Böylece GETAP ile çocuğun performansı artar.
Akademik performansınızı arttırın
Uzman Klinik Psikolog Ayşin Akdağ, GETAP’ı şöyle anlatıyor:
“GETAP, beynimizin zihin fonksiyonlarından zekayı oluşturan hafıza, dikkat, mantık muhakeme, konsantrasyon ve işlem hızını arttıran egzersiz programıdır. Yaptığımız tüm çalışmalarda egzersiz programlarımızın uygulanması çerçevesinde özellikle çocuklarımızın dikkatlerinin, konsantrasyonlarının mantık ve muhakeme becerilerinin yani problem çözme becerilerini hafızalarının görsel ve işitsel hafıza olmak üzere arttığını bununla birlikte işlem hızının yani bilgiyi zamanında aktarabilme becerilerinin de hızlandığını görmekteyiz. Bu işlem hızının önemi de şundan kaynaklanmaktadır; yapılan çalışmalarda dikkat eksikliği olan ya da dikkatle ilgili problemleri olan çocuklarda dürtüsellik olduğunda hızlı davranmak durumunda oldukları, sınavlarda veya herhangi bir işi yaparken de acele ettikleri, acele ettiklerinde de hatalarının arttığını gözlemlemekteyiz. Kontrollü olan yani dürtüselliği olmayan, daha tedbirli davranmak isteyen, dikkat eksikliğinde problem olan çocuklarımızda ise süreyi yetiştiremediklerini fark etmekteyiz. Bu bağlamda işlem hızının da zihinsel fonksiyonlarımız arasında önemli bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. 4 bin 500 egzersizden oluşan GETAP, özellikle 5 yaşından itibaren tüm yaş gruplarında rahatlıkla uygulanabilmekte, öncesi ve sonra yapılan testlerle çocuklarımızdaki ve yetişkinlerdeki performans değişikliğini rahatlıkla görebilmekteyiz. GETAP programının kendine ait değerlendirme testleriyle birlikte diğer bilimsel yöntemlerle de geçerliliği ve güvenirliği olan testlerle değerlendirme yapıldığında tutarlı olduğu görülmüştür. Bu bağlamdan baktığımızda da GETAP’ın belirli bir süre çerçevesinde devam eden bir egzersiz programı olduğunu görmekteyiz. Buna göre; çocuktan çocuğa değişmekle birlikte 6 ay ila 12 ay arasında, haftada 2 saatlik egzersiz programlarının uygulanması çocuklardaki dikkati, konsantrasyonu, mantık muhakemeyi, hafızayı ve işlem hızını artırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
İşitsel ve görsel dikkati de güçlendiriyor!
Egzersiz programında yapılan tüm değerlendirmeler karşılaştırmalı ve kontrol gruplarıyla birlikte yapılmıştır. Bu çerçeve içerisinde baktığımızda 5 yaşından itibaren tüm yaş gruplarına uygulanan GETAP programında kalem ve kağıt kullanılmaktadır. 5 farklı seviyeden oluşan bu çalışmalar yaş gruplarına göre düzenlenmiştir. Ar-Ge çalışmaları da devam eden GETAP programı, işitsel dikkat üzerinde de yoğunlaşarak görsel ve işitsel dikkati farklılaştırmış, korumuş, güçlendirmiş ve geliştirmiştir. Bununla birlikte hala araştırmaları ve geliştirme aşamaları devam etmektedir.
Her yaş grubunda uygulanabilir
Günümüzde akademik alanda ve günlük yaşantıda karşılaştığımız dikkat eksikliğinin yanına hiperaktiviteyi de dahil ettiğimiz zaman yapılan çalışmalarda etkin sonuçlar alınmıştır. GETAP sadece dikkat eksikliği veya sadece hiperaktivitesi olan ya da her ikisi de olan DEHAB çocuklar değil tüm akademik alan içerisinde yer alan çocuklarımız için geliştirilmiştir. Uygulamalarda üstün yetenekli çocuklarda, yaşıtlarının sınırlarında olan çocuklarda ve yaşıtlarından geri olan çocuklarımızda da uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Tüm gruplarda uygulama sonuçları; bilimsel yöntemlerle, farklı zeka testleriyle karşılaştırdığımızda bilişsel işlevlerde oldukça büyük gelişmeler görüldüğü ve her çocukta kendi kapasitelerinde başlangıç düzeyden yukarı bir artış gözlenmiştir. Bu bağlamdan baktığımızda GETAP’ın, her yaş grubunda ve farklı zihinsel performans değerlerine sahip çocuklarda uygulanabilen bir yöntem olduğu görülmektedir.”
Kaynak: http://www.bartinhalkgazetesi.com.tr/dikkat-eksikligine-son-7669h.htm