fbpx
 

UZMANLAR İÇİN GETAP İÇERİK KILAVUZU

UZMANLAR İÇİN GETAP İÇERİK KILAVUZU

GETAP® Nedir? GETAP®, beynimizin zihin fonksiyonları olan ve zekâyı oluşturan Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme ve işlem Hızını geliştirmek, güçlendirmek ve korumak için GETAP® ARGE çalışanları tarafından bilimsel yöntemlerle hazırlanmış bir gelişim ve ta-kip programıdır. Türkiye’de ve Dünya’da bir ilk olan GETAP®’ın içeriğinde zekânın tüm alt bileşen ve becerileri için özel olarak tasar-lanmış binlerce egzersiz bulunmaktadır. Etkinliği ve güvenirliliği çe-şitli testlerle kanıtlanan(2) GETAP®, birçok kurum ve kuruluş tarafından da desteklenmektedir. GETAP®, Nörobilim merkezli çalışma-lar yapmak amacıyla 2009 yılında Kocaeli’de kurulmuştur.

GETAP® Hangi Bilimsel Modele Dayanır? GETAP®, McGrew’in 1997 yılında Cattell-Horn’un Gf-Gc modeli ve Carroll’un üç katmanlı zekâ modelini bütünleştirerek oluşturduğu Cattell-Horn-Carroll (CHC) Bilişsel Beceriler Modeli’ne göre geliş-tirilmiştir. CHC Modelinde zekâ, 10 alt bileşen ve bu bileşenlere ait 70 beceriden oluşmaktadır. Bu bileşen ve beceriler şunlardır:

 

  • ZEKA (Iq)

Akıcı Zekâ (Gf)

Sıralı Akıl Yürütme, Niceliksel Akıl Yürütme, Tümevarım

 

Kristalize Zeka (Gc)

Dil Gelişimi, Sözcük Dağarcığı, Dinleme Yeteneği, Genel Sözel Bilgi, Genel Kültür

Niceliksel Akıl Yürütme (Gq)

Matematiksel Bilgi, Matematiksel Başarım

Kısa Süreli Bellek (Gsm)

Anlık Bellek Boyutu, Çalışma Belleği

Uzun Süreli Depolama ve Geri Çağırma (Gir)

Çağrışımsal Bellek, Anlamlı Bellek, Serbest Hatırlama, Düşünsel Akıcılık, İlişkisel Akıcılık, Anlatım Akıcılığı, Adlandırma Ustalığı, Kelime Akıcılığı, Biçimsel Akıcılık

Görsel İşlemleme (Gv)

Görsel Bellek, Uzamsal İlişkiler, Kapama Hızı, Görselleştirme, Kapama Esnekliği, Uzamsal Tarama, Sıralı Algısal Tümleme

İşitsel İşlemleme (Ga)

Fonetik Kodlama – Analiz, Fonetik Kodlama – Sentez, Konuşma Sesi Ayrımsama, işitsel Uyaranlardaki Bozulmalara Direnç, Ses Örüntüleri Belleği, Genel Ses Ayrımsama

İşlem Hızı (Gs)

Algısal Hız, Test Alma Düzeyi, Rakam Ustalığı

Karar/Tepki Süresi/Hız (Gt)

Basit Tepki Süresi, Zihinsel Karşılaştırma Hızı

Okuma ve Yazma Becerisi (Grw)

Okurken Kod Açma, Okurken Kavrama, Okuma Hızı

Sonuç olarak zekânın tüm alt bileşen ve becerileri için gelişim kaynağı beynimizin zihin fonksiyonlarıdır. Ayrıca GETAP®, sadece zekâyı değil, kağıt ve kalem kullanarak bireyin psikomotor becerile-rini de geliştirmektedir. Bu psikomotor beceriler şunlardır:

  • Çalışma Hızı
  • El – Göz Koordinasyonu
  • Kalem Kullanma Becerisi