fbpx
 

GETAP® İÇERİĞİNDE NELER VARDIR

GETAP®, toplam altı maddeden oluşan çok geniş bir İçeriğe sahiptir. Bu maddeler şunlardır:

1) GETAP® Yazılımı
GETAP® Yazılımı, bireylerin zihin gelişim süreçlerini takip eden profesyonel bir bilgisayar yazılımıdır. Projesi GETAP ARGE® ‘ye ait olan bu yazılımın, puan hesaplama formülleri EMPİAR Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri Tic. A.Ş, Mühendislik çalışmaları ise KODSİS Bilgi Sistemleri ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmıştır. GETAP® Yazılımının ölçme ve değerlendirme işlemleri konularında geçerli ve de güvenilir olduğu Anadolu Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi araştırmacıları(4) tarafından incelenip onaylanmıştır.
2) GETAP® Egzersizleri
GETAP® Egzersizleri, beynimizin zihin fonksiyonlarını geliştirmek için özel olarak tasarlanmış, gelişimsel olarak zekânın tüm alt bileşen ve becerilerini içeren birer kağıt ve kalem etkinliğidir. Bu etkinlikler bir bilgisayar uygulaması değildir. Çünkü, bilgisayar uygulamaları için basit bir ‘tıklama’ eylemi gerekirken; kâğıt ve kalem etkinlikleri için el ve dokunum becerisi gerekmektedir. Ayrıca, bireylerin kısmen de olsa bilgisayardan uzaklaşarak kağıt ve kaleme odaklanmaları başarı için gerekli bir adımdır. Çünkü kağıt ve kalem gelişimin zeminini oluşturur. Yedi yıllık disiplinlerarası bir çalışmanın ürünü olan GETAP® Egzersizleri, tamamı özgün toplam 50 farklı tip toplam 7500 zihin egzersizinden oluşmaktadır. Her biri 5 seviye olan ve her seviyesinde 30 adet uygulama sayfası bulunan bu egzersizler, bilimsel yöntemlerle geliştirilmiştir.

3) GETAP® Ön ve Son Değerlendirme Formları
GETAP® Ön ve Son Değerlendirme Formları, bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçları hakkında bilgi edinmek amacı ile hazırlanmış genel değerlendirme formlarıdır.

4) ZPT® (Zihin Performans Testi) ve Raporu
ZPT® (Zihin Performans Testi), her yaştan bireylerin zihin performans düzeylerini belirlemek için uygulanan, Türkiye’de standardizasyonu yapılmış ve geçerliliği onaylanmış(6) zihinsel bir yetenek testidir. Uygulama süresi 30 ile 90 dakika arasında değişen bu test sonucunda; bireylerin Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme, İşlem Hızı ve Zihin Performansları ile ilgili bilimsel sonuçlar elde edilir. Puanlaması 0 ile 100 arasında değişen ZPT® (Zihin Performans Testi), beş eşdeğer testten oluşmaktadır. Bu testlerden ilki GETAP® öncesi ön test olarak, diğer dördü ise 3 aylık periyotlar halinde takip testi olarak uygulanmaktadır. Bu testin bütün yasal hakları GETAP®’a aittir. Zihin Performans Testi Raporu ise test sonuçlarının ve bu sonuçlarla ilgili çeşitli grafiklerin yer aldığı bir değerlendirme raporudur.

5) GETAP® Gelişim Raporu
GETAP® Gelişim Raporu, bireyin kişisel ve gelişimsel bilgilerinin yer aldığı bir değerlendirme raporudur. İçerisinde ZPT® 1 (Zihin Performans Testi 1) sonuçları, ZPT® G (Zihin Performans Testi Gelişim) sonuçları, GTP® G (GETAP® Gelişim) sonuçları, EGZ P (Egzersiz Performans) sonuçları ve bu sonuçlarla ilgili çeşitli grafikler yer almaktadır.

6) GETAP® Uygulama Materyalleri ve Dosyası
GETAP® Uygulama Materyalleri; bir adet kurşun kalem, bir adet sil-gi, bir adet notluk ve bir adet kronometredir. GETAP® Dosyası ise bireylerin kişisel ve gelişimsel dokümanlarının yer aldığı bir arşiv dosyasıdır.