fbpx
 

GETAP EGZERSİZLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

GETAP EGZERSİZLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Mevlüt Cırık 

GETAP zihin egzersizleri, bireylerin iki alanda gelişimlerini desteklemek hedefiyle
ortaya çıkmıştır. Bu alanlardan ilki bireyin zekâ gelişimidir. Diğeri ise Dikkat Eksikliği ve
Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olarak adlandırılan ve günümüzde her 20 çocuktan birinde
görülen rahatsızlığı gidermektir.

ZEKÂ

Literatüre baktığımızda zekânın birçok tanımının yapıldığını görmekteyiz. Bunun
sebebi de zekânın değişken ve karmaşık bir yapıya sahip olmasıdır. Algılama, değerlendirme,
akıl yürütme, düşünme, öğrenme, eski öğrenilen ile yeni öğrenilenler arasında ilişki
kurabilme, sorun çözme ve çevre ile uyum sağlama gibi kavramlar zekâyla doğrudan ilişkili
kavramlardır.

Zekâ; Stern’e göre bireyin kendi fikirlerini karşılaştığı yeni durumlara uydurabilmesi,
Thurndike’a göre gerçek ve olgular arasında iyi seçimler yapabilmek, Terman’a göre soyut
düşünme becerisi, Freeman’a göre duyusal kapasite, algılama kapasitesi, esneklik, hayal gücü
ve hızlı cevaplamak, Dearborn’a göre öğrenme ve deneyimlerinden yarar sağlamak olarak
tanımlamıştır (Sternberg, 2012). Bu tanımlar ışığında zekâ kısaca “problem çözme becerisi”
olarak tanımlanabilir.

Zekâ Gelişir Mi?

Zekâyı tanımlayan kuramlar incelendiğinde, zekânın birçok alt bileşen ve beceriden
oluştuğu görülmektedir. Örneğin McGrew’in 1997 yılında Cattell-Horn’un Gf-Gc modeli ve
Carroll’un üç katmanlı zekâ modelini bütünleştirerek oluşturduğu Cattell-Horn-Carroll (CHC)
Bilişsel Beceriler Modeli’nde 10 geniş beceri alanı yer almaktadır.