fbpx

Araştırmalar

Uluslararası Sağlık Örgütü tarafından desteklenerek hazırlanan rapor, bilişsel gerilemede, insan zihnin fonksiyonlarında meydana gelen birtakım yavaşlamaların neden olduğu problemlerde, ileride ortaya çıkması muhtemel Alzheimer ve türevi hastalıkların geciktirilmesinde ya da tamamen engellenebilmesindeki yöntemler hakkında kapsamlı bir literatür değerlendirmesi sunmaktadır.
...

ÖZET Psikoloji biliminin temel hedeflerinden biri, insan davranışlarını ve söz konusu davranışların altında yatan zihinsel süreçleri anlamak ve açıklamaktır. Bireysel farklılıklar söz konusu oldu- ğunda ise “zekâ” psikolojik ölçüm araçları kullanılarak değerlendirilen özelliklerin başında gelmektedir. Günümüzde ‘zekâ’ kavramı ile ilgili genel geçer ve kesin bir tanıma henüz ulaşılamamış olmakla...

GETAP® Nedir? GETAP®, beynimizin zihin fonksiyonları olan ve zekâyı oluşturan Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme ve işlem Hızını geliştirmek, güçlendirmek ve korumak için GETAP® ARGE çalışanları tarafından bilimsel yöntemlerle hazırlanmış bir gelişim ve ta-kip programıdır. Türkiye’de ve Dünya’da bir ilk olan GETAP®’ın içeriğinde zekânın tüm alt...

GETAP zihin egzersizleri, bireylerin iki alanda gelişimlerini desteklemek hedefiyle ortaya çıkmıştır. Bu alanlardan ilki bireyin zekâ gelişimidir. Diğeri ise Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olarak adlandırılan ve günümüzde her 20 çocuktan birinde görülen rahatsızlığı gidermektir....

Uluslararası Sağlık Örgütü tarafından desteklenerek hazırlanan rapor, bilişsel gerilemede, insan zihnin fonksiyonlarında meydana gelen birtakım yavaşlamaların neden olduğu problemlerde, ileride ortaya çıkması muhtemel Alzheimer ve türevi hastalıkların geciktirilmesinde ya da tamamen engellenebilmesindeki yöntemler hakkında kapsamlı bir literatür değerlendirmesi sunmaktadır.
...