fbpx
 

BİLİŞSEL EĞİTİMİN İLERİ DERECEDE İSPATI

BİLİŞSEL EĞİTİMİN İLERİ DERECEDE İSPATI

Uluslararası Sağlık Örgütü tarafından desteklenerek hazırlanan rapor, bilişsel gerilemede,
insan zihnin fonksiyonlarında meydana gelen birtakım yavaşlamaların neden olduğu
problemlerde, ileride ortaya çıkması muhtemel Alzheimer ve türevi hastalıkların geciktirilmesinde ya da tamamen engellenebilmesindeki yöntemler hakkında kapsamlı bir literatür değerlendirmesi sunmaktadır. Raporda diyet, diyete bağlı ilaveler, fiziksel
egzersizler, sosyal sorumluluklar ve diğer boş vakit aktiviteleri kapsayan faktörler
değerlendirilmiştir. Bilişsel gerileyişin önlenmesinde sadece bilişsel uygulamaların ciddi
anlamda geriletici etkiye sahip olduğuna dair ileri derece bulgular elde edilmiştir. Eğer hala,
bilişsel gerilemelerde bahsi geçen aktivitelerin risk azaltıcı etkilerinin olduğunu
düşünüyorsanız; bu rapor, sadece bilişsel uygulamaların risk azaltıcı özelliklerinin olduğu dile
getirmektedir.

GETAP Çocuğunuzun geleceğini belirler

Yaklaşık 800 sayfalık bu araştırma metni, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Sağlık
Örgütü’nün bir departmanı olan Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Kalite Uygulama Merkezi
kontrolünde “Duke-Bulgu” tarafından hazırlanmıştır. Bu kapsamlı rapor, Ulusal Sağlık
Örgütü’nün “Zihin Odaklı Bilişsel Gerileyişi Önleme” konferansını desteklemek maksadıyla
neşredilmiştir. Bu konferans, bilişsel problemlerin ve zihinsel aktivitelerdeki yavaşlamanın
tedavisi hakkında fikir teatisi etmek maksadıyla farklı sağlık alanlarından, branşlarında uzman
kişileri bir araya getirmiş olması bakımından ayrıca önem arz etmektedir. Bu düzlemde
hazırlanmış bu rapor da risk faktörlerini ve potansiyel tedavi yöntemlerini aşırıya kaçmadan,
mutedil bir yaklaşımla ele almaktadır.
Hakikaten, zihin geliştirici birtakım uygulamalar, bilişsel problemleri önleme ve geriletme
hususunda çok başarılı bir yöntem olduğunun kanıtları, bu raporda teferruatla izah
edilmektedir. Kontrollü deneyler de göstermektedir ki; bilişsel gerilemeler, düzenli uygulanan
bilişsel egzersizler, bilimsel tabanlı hazırlanan bir takım uygulamalar aracılığıyla ciddi bir
şekilde tedavi edilebilmektedir. Hazırlanan bu raporda, kesinlik kazanmış ileri derecedeki
bulgular açıkça belirtilmiştir.
Elbette, kendinize diğer şekillerde dikkat etmemeniz gerektiğini telkin etmiyor bu rapor. Her
ne kadar düşük bir derecede olsa da, diyet, fiziksel aktiviteler ve bazı diğer boş vakit
aktiviteleri de bilişsel gerileyiş ile belli ölçülerde ilişkiler barındırmaktadır. Bunlar, insanın
zihin gelişimi için yapılabilecek güzel şeylerdir; ancak yazarlar, bu tür aktivitelerin kesinlikle
yeterli olmadığını vurgulamaktadırlar. İnsanlar yediklerine dikkat ederek, boş zamanlarını
çeşitli aktivitelerle değerlendirerek herhangi bir zarar elde etmezler.